Soglasje za obdelavo osebnih podatkov

SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Naše storitve in produkte, ki jih nudi Hiper Trade,Spletna trgovina Goran Jandrić s.p.,Brodarjev trg 13, Ljubljana, matična št.:6879675000, ID za DDV: SI76868702, zakoniti zastopnik Goran Jandrić, družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani , ki bo upravljalec vaših osebnih podatkov, lahko koristite, če nam boste potrdili obrazec, ki ste ga prejeli na el. naslov.

S posredovanjem oz. izpolnitvijo zahtevanih osebnih podatkov izjavljam, da sem seznanjen in soglašam ter izrecno dovoljujem upravljalcu mojih osebnih podatkov Hiper Trade,Spletni trgovini Goran Jandrić s.p., LjubljanaBrodarjev trg 13, matična št.:6879675000, ID za DDV: SI76868702, zakoniti zastopnik Goran Jandrić, družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, da zbira in obdeluje moje osebne podatke, ki sem jih vnesel v vnosni obrazec za naslednje namene:


1. Direktnega trženja produktov in storitev družbe , ki so vsakokrat objavljene na spletni strani in sicer za namen:

Prejema in obdelave naročila, poizvedbe oz. vprašanja, pripravo ponudbe oz. odgovora ter vzpostavitve kontakta oz. komunikacije.

Soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov s strani družbe in izjavljam, da sem seznanjen z namenom obdelave teh osebnih podatkov za potrebe neposrednega trženja in sem seznanjen z dejstvom, da se lahko kadarkoli odjavim/odstopim od soglasja za namen direktnega trženja s klikom na povezavo za odjavo. 

2. Posredovanja sporočil z oglasnimi vsebinami za namen:

Obveščanja o obravnavi reklamacij, tehničnih novostih produktov o novih produktih in storitvah, posebni dnevni ponudbi, ugodnostih pri plačilih za produkte in storitve, ki so vsakokrat objavljene na spletni strani družbe.

Soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov s strani družbe in izjavljam, da sem seznanjen z namenom obdelave teh osebnih podatkov za namen obveščanja po naslednjih poteh:

  • e-sporočila
  • Online-sporočanje

Seznanjen sem z dejstvom, da se lahko kadarkoli odjavim/odstopim od soglasja za namen prejemanja sporočil z oglasnimi vsebinami s klikom na odjavo posamezne poti.

Potrjujem da sem starejši/a od 15 let in sem seznanjen/a s splošnimi pogoji obdelave osebnih podatkov, katere sem podal prostovoljno ter svojimi pravicami do upravljalca mojih osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke bomo hranili tako dolgo, dokler se ne boste s klikom na odjavo odjavili iz naše zbirke osebnih podatkov za posamezne namene uporabe in poti.

Obdelava in varna uporaba vaših osebnih podatkov se bo vršila v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 in Uredbo (EU) 2016/679 in družba, ki je upravljalec vaših osebnih podatkov izjavlja, da nosi popolno odgovornost za zakonito uporabo.

Izjavljamo, da vaših osebnih podatkov, katere ste nam posredovali ne bomo prenašali izven naše zbirke osebnih podatkov.

Poleg odjave/odstopa od vašega soglasja za posamezne namene imate v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov ZVOP-1 in v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 GDPR še naslednje pravice, ki jih uveljavljate pri družbi na način, da pošljete zahtevo po e-pošti na e-naslov info@hipertrade.si:

  • Pisno zahtevo za dostop do svojih osebnih podatkov.
  • Pisno zahtevo, da se vam dopustiti, da osebne podatke popravljate in dopolnjujete v obsegu, ki ga predvidevajo rubrike soglasja.
  • Pisno zahtevo, da se vam posreduje poročilo za katere namene, kdaj in katere osebne podatke je družba uporabljala.
  • Pisno lahko uveljavljate pravico do omejitve obdelave in pošljete ugovor/pritožbo na pristojnega državnega varuha osebnih pravic, če smatrate, da so kršene vaše pravice.